הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה עומר - דף הבית
כיכר

הנחיות להיתר עצמי

  1. הפטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר, רק אם חלה במקום תכנית המאפשרת את הקמת הפריטים הפטורים מהיתר – ניתן לבנות בפטור מהיתר.
  2. העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.
  3. אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים וסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הועדה המקומית. כמו כן, אם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבניין הפטורים מהיתר, על העבודה או השימוש להיות תואמים את הוראותיו.
  4. על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
  5. הפטור מהיתר אינו חל בתחום מגרש, אתר, מתחם או בניין המיועדים לשימור. אתר זה הינו כלי עזר, המספק הסברים על חלק מהעבודות הפטורות מהיתר בנייה בבנייני מגורים. תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד – 2014, כוללות עבודות ומבנים נוספים הפטורים מהיתר, שאינם מופיעים באתר זה.

חשוב להדגיש כי הבנייה במסגרת הפטור כפופה ל:

  1. חוק התכנון והבנייה.
  2. הנחיות מרחביות הרצ"ב.
  3. חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה כפי שמפורט בהנחיות.

 

טבלת הנחיות מרחביות - לחץ/י כאן

מנהל התכנון: שער המידע לרישוי ולבנייה - לחץ/י כאן

תצלום מסך - שער המידע לרישוי ולבנייה 

הנחיות להיתר עצמי